Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/partners/public_html/inc/head_operations.php on line 8
Новини - МС Партнърс

Новини

Програма „Конкурентоспособност“

05.08.2014

През юли, 2013 г. приключи срокът за подаване на заявления за участие в програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, 2017 – 2013г. Това  бе една чудесна възможност за българските фирми да получат финансова помощ  до 90 % от стойността на техните проекти. Характерна особеност на тази програма беше обстоятелството, че тя се базираше на иновации в най-широкия смисъл на думата.

 

Manev&Partners се гордее със своите клиенти, участвали в програмата. От общо 11 проекта, за които ние обезпечихме правната защита като изобретения и/или полезни модели, промишлен дизайн или базирани  на нов софтуер иновативни  решения , 8 проекта спечелиха. А два от тях бяха класирани на първо място, съответно в категориите малки и средни предприятия. Очевидна е връзката между голямата активност и интерес към програмата и засилената заявителска активност през периода към защита на обекти на индустриалната собственост. Това е видно от статистиката на Патентно ведомство  - през 2013 г. има подадени 670 заявки за патенти и полезни модели, с 37,18 % повече , в сравнение с 2012г., когато те са били 460.  По този начин програма „Конкурентоспособност” се очертава като един от стимулиращите фактори за създаване и защита на технически  и дизайнерски решения, които да са в основата на успешни бизнес проекти. 


Архив

Manev & Partners – домакин на ежегодната есенна конференция на AVRIO Advocati

Адв. Костадин Манев, управляващ партньор в „Манев & Партнърс“, бе избран за арбитър и член на Арбитражен съвет на Арбитражен съд при КРИБ

Награда за особени заслуги в областта на интелектуалната собственост

20 години защита на интелектуалната собственост в Европа – 20 години от създаването на ОХИМ

Награди изобретател на годината 2014

40 години Европейска Патентна Конвенция – 40 години насърчаване на европейския пазар за иновации и технологии

"Manev&Partners" Ви канят на семинар "Екобиотехнологии - предизвикателства и бизнес в Европа и България"

Промени в начина на посочване на стоките и услугите при заявяване на марка пред Патентно Ведомство

"Manev & Partners" съдейства за преустановяване на нарушение на регистрирана търговска марка

Единният европейски патент - вече с официално одобрение от Европарламента

1 | 2 | 3 | 4 »

© 2008 - 2020 МС Партнърс. Всички права запазени.
Уеб дизайн и програмиране: M3 Web