Костадин Манев

Управляващ партньор, адвокат

Петьо Славов

Управляващ партньор, адвокат

Ангел Дончев

Партньор

инж. Анка Червенкова

Партньор “Патенти и Полезни модели”

Валя Бабалева

Партньор “Патенти и Полезни модели”

Светла Манева

Адвокат

Александра Семерджиева

Адвокат

Траян Дончев

Адвокат

Ивета Плачкова

Експерт Интелектуална собственост

Владислава Петрова

Експерт Интелектуална  собственост

Виктория Ангелова

Експерт Интелектуална  собственост

Лазарина Мутафчиева

Експерт Интелектуална  собственост

Любомира Каралинкова

Експерт Интелектуална  собственост

Костадин Докторов

Юрисконсулт

Антони Манев

Управител