Манев & Партнърс

e юридическа кантора, специализирана в закрилата на интелектуалната собственост. Създадена през 1993 година, в момента „Манев Партнърс“ е една от водещите кантори в тази област, като представлява широк кръг от клиенти – от големи корпорации до индивидуални изобретатели и предприемачи. Въпреки че закрилата на интелектуалната собственост е основният акцент в дейността на „Манев Партнърс“, кантората разполага с добре подготвени специалисти и в сферата на конкурентното, корпоративното, търговското и вещното право, телекомуникациите и обществените поръчки, като по този начин покрива широк диапазон от бизнес интересите на своите клиенти.

Спектърът на предлаганите услуги включва:

  • пред Патентното ведомство на Република България
  • пред Европейското патентно ведомство
  • пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (за регистрация на марки и дизайни)
  • пред Комисията за защита на конкуренцията и други административни органи
  • процесуално представителство пред българските съдилища, Първоинстанционния съд на ЕС, Европейския съд

Важно място в дейността на кантората заема борбата с интелектуалното пиратство и контрафакцията (нарушения на права върху търговски марки), където са постигнати значителни резултати при представителството на големи международни и национални брандове.

  • интелектуалната собственост
  • вещно право
  • търговското право
  • административното право

Манев & Партнърс“ се намира в партньорски отношения с водещи адвокати и експерти по интелектуална собственост в Западна, Централна и Източна Европа, Балканите, Русия и другите бивши съветски републики. Благодарение на близките си контакти с тези специалисти, кантората е в състояние да предложи международна закрила на обектите на интелектуална собственост на своите клиенти, съобразени изцяло с техните пазарни нужди

Свържи се с нас!